Samenleving voor iedereen

De PvdA schaart zich achter het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (New York, 2006) en stelt een actieplan (‘Best Inclusief’) op in samenwerking met het Gehandicapten Platform, om binnen 4 jaar van Best een inclusieve gemeenschap te maken. Wijken, openbare ruimte en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, kantoren en openbaar vervoer worden zo ingericht dat ze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.