PvdA Best stelt programma en kieslijst vast

24 december 2017

In de algemene ledenvergadering van de PvdA in Best is Rob Vader met unanieme stemmen gekozen tot de lijsttrekker van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In die vergadering is tevens het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld: ‘Zeker zijn in Best.’ De PvdA geeft daarin onder meer aan zich maximaal in te zetten voor mensen die steun nodig hebben om zo goed mogelijk in Best te kunnen wonen.

Rob Vader is al 6 jaren raadslid en daarvoor burgerraadslid. Ook heeft hij het bestuur van de PvdA in Best geleid. Zijn werkzame leven bestond uit docent natuurkunde, opleider volwassenenonderwijs bij Philips en project manager bij Philips Healthcare. Inmiddels is hij met pensioen en op verschillende vlakken actief in het vrijwilligerswerk in Best.

Tweede op de kandidatenlijst is Alex Le Mat. Alex is vanuit Woerden onlangs in Best komen wonen. Daarvoor was hij werkzaam als manager in de cultuursector. Derde op de lijst is John Hozewol, oud-raadslid voor de PvdA in Best, gepensioneerd timmerman en kaderlid voor het FNV. Volgende op de lijst is een nieuw talent met uitgebreide ervaring in het vrijwilligerswerk in Best: Eugenie Haans-Teubner. Volgende op de lijst, Rimbaud Lapperre en huidige fractievoorzitter, gaat zich de komende jaren verder toeleggen op zijn promotieonderzoek in Amsterdam. De combinatie van eigen bedrijf en onderzoek zijn niet structureel te combineren met het raadslidmaatschap en bijhorende activiteiten. Tenslotte sluit Annegien Wijnands de kieslijst. Zij is nu wethouder in Best met de portefeuille sociaal domein. Annegien beschikbaar voor een positie als wethouder voor de PvdA in een nieuw college.