Door Rob Vader op 11 februari 2014

PvdA Best stel vragen over hoogte inkomens in (semi)publieke sector

Al diverse jaren speelt op landelijk niveau de discussie over normering van topinkomens in instellingen in de (semi)publieke sector. Het gaat dan bijvoorbeeld over woningbouwcoöperaties, instellingen in de gezondheidszorg, enz. De discussie leidde tot de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, later vervangen door de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De PvdA in Best heeft het college gevraagd of dit ook speelt bij de instellingen waarmee de gemeente een (financiële) relatie heeft (bijvoorbeeld via subsidie of het leveren van diensten) en heeft gevraagd om een overzicht. Uiteraard gaat het dan niet om vrijwilligersorganisaties in Best. De PvdA meldt uitdrukkelijk dat ze niet uit is op een bijltjesdag onder de instellingen, maar wil eerst inzicht hebben. Fractieleider Vader stelt dat voor er ook maar iets geconcludeerd kan worden, de gemeenteraad kennis moet hebben van instellingen waarmee de gemeente relaties onderhoudt en waar bestuurders meer verdienen van een ministersalaris. Volgens de PvdA is het van belang om ‘normale’ salarissen te betalen die zeker niet hoger zijn dan een ministerssalaris. ‘We willen deze discussie op de agenda krijgen, ook al is ons bekend dat een uitspraak tegen de gemeente Eindhoven aangeeft dat subsidie niet gebruikt mag worden voor inkomenspolitiek,’ aldus Vader. ‘Mogelijk kunnen we aansluiten bij een voorstel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die aangeeft dat bij subsidieverlening kan worden opgenomen dat het geld aan een specifiek zaak moet worden besteed en daarbij salarissen uit te sluiten.’

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader