Door Rob Vader op 26 februari 2015

Meningen verdeeld in Best over ‘De Mol’

Twee mollen

Lees hier alle resultaten van de enquête: 150222 Resultaten Enquête De Mol

“En dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk” , aldus PvdA raadslid Rob Vader. “Over kunst heeft iedereen een mening. De ene vindt De Mol schitterend; de ander ziet hem liefst heel snel afdalen naar waar mollen thuishoren: onder de grond.” De PvdA in Best heeft de inwoners van Best gevraagd hun mening te geven over wat met ‘De Mol’ te doen. In ruim een week tijd zijn er 100 reacties binnen gekomen van mensen die in grote meerderheid al meer dan 10 jaar in Best wonen.
Een kleine meerderheid vindt dat De Mol een markant beeld is en behouden moet blijven in Best (50% tegen 47%). Maar over wie de kosten op zich neemt is men verdeeld. De meerderheid van mensen die vinden dat De Mol moet blijven vinden ook dat de kunstenaar het gewoon moet herstellen en een betalingsregeling (‘tot zijn pensioen’) afspreken met de gemeente die het voorschiet. Wat minder mensen stellen dat het ook prima als de gemeente een aantal kunstwerken van deze kunstenaar krijgt tot een waarde die overeenkomt met de restauratiekosten die op 40.000 tot 60.000 euro worden geschat. Een niet te verwaarlozen minderheid (32%) kiest voor niets doen, dan wel verwijderen.
“Natuurlijk zijn we ook heel blij met alle reacties ‘buiten de aan te kruisen hokjes’ zoals we dat maar noemen; suggesties en creatieve oplossingen.” aldus Rob Vader. “Mensen hebben vaak de leukste ideeën. En daar waren we natuurlijk het meest naar op zoek.”
Een bloemlezing uit leuke suggesties laat zien hoeveel creativiteit er is in Best: Eventueel extra geld door sponsoring inwoners Best. Ben zelf bereid om 10 euro te storten. Maar herstel moet dan wel gegarandeerd goed zijn/worden. Succes; Vol spuiten met PUR-schuim waardoor een massief geheel ontstaat en het toch licht van gewicht blijft; Kunnen er vrijwilligers in samenwerking met gemeente en kunstenaar helpen met het duurzaam herstellen van het kunstwerk? Dit scheelt al veel in de kosten!; Er een ‘molshoop’ omheen maken, is origineel en maakt het nog echter en het stoort niet. Wat beplanting erop en we zijn met geringe kosten toch tot een ‘natuurlijke’ oplossing gekomen; Stop hem maar lekker onder de grond waar die thuis hoort, zand er over en geld besteden aan nuttigere dingen.; Kosten niet afwentelen op de gemeenschap van Best want dat gaat beslist ten koste van iets anders, misschien zelfs iets heel belangrijks zoals zorg!!; Extra kunstwerken van die kunstenaar willen we zeker niet. Toch?; Oerlelijk gedrocht. Verwijderen en geld terugeisen van de kunstenaar. Vooral niets anders laten construeren!; De mol is uniek in Nederland en een icoon voor Best en omgeving. Desnoods crowdfunding of collecte.; Omsmelten /recyclen en een kleiner duurzamere variant plaatsen.; Herbouw van gruzelementen en duurzaam hechtmateriaal door scholieren. Daarmee blijft historie bewaard en het model, terwijl de oorspronkelijke maker aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten. Een uitdaging voor de jeugd.; Verkopen op marktplaats je weet nooit wat een gek er voor geeft.; Een kunststoflaag over de buitenkant aanbrengen die alle scheuren opvult.; De lokale carnavalsvereniging een mooie bouwvakkershelm laten bouwen à la Henk de Mol voor tijdens de reparatiewerkzaamheden. Zonde om zo’n kunstwerk te laten vervallen. Onder de poten van de mol een plateau op veren of rubber maken zodat de mol niet gevoelig is voor schokken. In Tokyo hebben ze daar ervaring mee, aardbeving bestendig bouwen.; De mol om laten smelten tot kleine molletjes. Elk gezin in Best krijgt dan 1 klein molletje. Op de plek waar nu dan de mol staat komt een speeltuintje voor kinderen. Groetjes Lisa (10 jaar).
“Jammer genoeg zit ‘de’ oplossing er nog niet bij. Maar we weten dat De Mol heel wat losmaakt onder de inwoners van Best.” aldus Vader. De raad van Best heeft afgelopen maandag dan ook besloten tot herstel. Dat is ook de wens van de meerderheid van de mensen in Best. Vader: “ Ik wil nog graag alle mensen bedanken die de moeite hebben genomen de peiling voor de PvdA in te vullen. Tot een volgende keer zou ik haast willen zeggen.”

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader