Door op 20 juni 2014

Kleine bedragen en nieuwe ideeën: een kinder- of jeugdraad in Best

In de gemeenteraad gaat het de laatste tijd veel over financiën. Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe raad en het college. Niet te veel uitgeven, maar ook weer niet te veel oppotten. Welke meevallers verwachten we? Nog belangrijker is natuurlijk de vraag welke tegenvallers we kunnen de komende 4 jaar kunnen verwachten? Als er minder huisvuil wordt opgehaald, blijkt dat plotseling geen kostenbesparing, maar juist een kostenpost. De afvalverwerker haalt zijn quotum (inkomsten) niet en stelt alle gemeenten, ook Best, hiervoor financieel aansprakelijk. Een heuse en substantiële tegenvaller.

Regelmatig gaat het bij de begrotingsbehandeling over astronomische bedragen. Niet te vergelijken met ons eigen huishoudboekje. Bedragen van tonnen en miljoenen staan in de jaarrekening en in de kaderbrief. Echt geld. Een groot deel is belastinggeld van ons allemaal. Daarmee moeten we zuinig en verstandig omgaan. Maar het kan ook over kleine bedragen gaan en nieuwe ideeën. En zo’n idee wil ik u voorleggen.

In het nieuwe Beleidsakkoord 2014-2018 worden gericht bakens verzet, soms accenten verlegd en worden nieuwe ideeën geboren. In dat vernieuwingskader is het idee opgevat om in Best een jeugd- of kinderraad op te richten. Politiek kan ook leuk en boeiend zijn. Daar hoort de jeugd van Best ook bij! Vaak wordt over hen gepraat, maar veel te weinig met hen. Is het niet nog beter om de jeugd op een leuke en educatieve manier zelf mee te laten praten en mee te laten denken. Hoe kunnen we speelgelegenheden verbeteren, wat zijn de leukste sporten en sportmogelijkheden, kunnen de schoolpleinen leuker of educatiever en zijn er nog nieuwe manieren om met muziek, cultuur en natuur in aanraking te komen? En wat te denken van het buitenzwembad De Dolfijn? Zo maar een paar thema’s waar de jeugd- of kinderraad suggesties of verrassende en vernieuwende ideeën voor kan hebben. Bovendien een leuke manier om kennis te maken met de zaken die er in Best toe doen. Zie ik een nieuwe vrijwilliger, ambassadeur, raadslid, wethouder of zelfs burgemeester in de dop?

De PvdA Best wil graag met alle partijen die dit idee ondersteunen, gaan kijken op welke wijze we een dergelijke jeugd- of kinderraad op een leuke en verstandige manier handen en voeten kunnen geven. Partijen binnen en buiten de raad. We doen het immers graag samen. Dat vraagt van de initiatiefnemers niet alleen inzet en enthousiasme, maar ook reservering voor voldoende budget om in elk geval de komende periode van 4 jaar een Bestse kinder- of jeugdraad te kunnen organiseren en daarna te laten functioneren. De PvdA zal daarom bij de behandeling van de kaderbrief op maandag 30 juni een motie in de raad indienen om een bescheiden budget voor deze jeugd- of kinderraad en de oprichting daarvan vrij te maken. Op de elders in de kaderbrief genoemde bedragen van soms miljoenen euro’s moeten we daarvoor een post van “een paar duizend euro” vrijmaken. Dat moet lukken! Wij stemmen voor. Dat verdient onze Bestse jeugd.

PvdA Best

Rimbaud Lapperre

Fractievoorzitter