13 februari 2016, om 17:30, Amersfoort | Amersfoort

Landelijk PvdA Congres

locatie: De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

datum 13 februari 2016, 10:00

De Rijtuigenloods in Amersfoort vormt zaterdag 13 februari het decor van een eendaags congres. Om je aan te melden voor het congres kun je gebruik maken van deze link.

Belangrijke agendapunten op dit congres zijn de wijzigingen in de statuten en reglementen in het kader van de vernieuwde ledendemocratie. De behandeling van de op nieuwe wijze ingediende moties over Van Waarde en de verkiezing van een (gedeeltelijk) partijbestuur en presidium.

Voor het congres mochten voor het eerst alle leden voorstellen doen. Je hoeft hiervoor niet langer een zogenoemde Congresafgevaardigde te zijn. Ieder lid heeft daarmee directe invloed op de besluiten die de partij neemt, en daar zijn we trots op. In het kader van de pilot vernieuwde ledendemocratie zijn er in aanloop naar het congres via het online platform moties ingediend over het thema Van Waarde. Ruim 1800 leden hebben zich uitgesproken over een deze moties. Dat staat gelijk aan ongeveer twee volle congreszalen!

Nog een unicum: tijdens het congres zal over een aantal moties digitaal worden gestemd. Niet alleen de deelnemers aan het congres doen mee, ook de leden thuis kunnen via smartphone, tablet of pc hun stem uitbrengen. Hier lees je er meer over >

Programma

 • 10.00 uur: opening
 • Beleidsverslag partijbestuur en Jonge Socialisten
 • Wijziging statuten en reglementen
 • Toespraak voorzitter Jonge Socialisten
 • Verkiezing (gedeeltelijk) partijbestuur
 • Toespraak Hans Spekman
 • Tussentijdse verkiezing (gedeeltelijk) presidium
 • Toespraak Lodewijk Asscher
 • Van Waarde/Ledendemocratie
 • (Actuele) moties
 • Toespraak Diederik Samsom
 • Afsluiting en Internationale
 • 17.30 uur: borrel

Bijlage
Beschrijvingsbrief (pdf) met alle congresstukken. Dit document is per mail verstuurd naar alle leden. Wanneer je graag een geprinte versie wilt ontvangen, stuur dan een mail naar Anne Troike: atroike@pvda.nl.