2 juni 2016, Eetcafe FF, Nieuwstraat 69, Best | Eetcafe FF, Nieuwstraat 69, Best

Algemene Ledenvergadering

Op 2 juni a.s. wordt in Eetcafé FF Nieuwstraat 69 een Algemene Leden Vergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Best gehouden. Naast de bekende punten staat dit jaar ook het onderwerp bestuursverkiezingen op de agenda. Bestuurslid John Kopaszewski verhuist per 1 juli 2016 naar een andere gemeente en kan daarom geen lid meer blijven van de afdeling Best en ook geen bestuursfuncties vervullen.

Het bestuur daagt u uit om in het afdelingsbestuur plaats te nemen. Waar bestaat de vacante vacature uit vraagt u zich misschien af? In het geval van de penningmeester is dat het bijhouden van de financiële boekhouding. Hierbij dient jaarlijks een begroting en een verantwoording aan de afdeling en het Partijbureau te worden overlegd. De financiële boekhouding vindt online plaats in een voorgeprogrammeerd sjabloon, waarvoor alleen de penningmeester geautoriseerd is. Daarnaast hebt u natuurlijk oog voor de politieke situatie in Best en kunt u zonodig fractie- en/of raadsvergaderingen bijwonen. Heeft u meer vragen over deze functie, neem dan contact op met John Kopaszewski.

De agenda en andere vergaderstukken worden zo spoedig mogelijk na 15 mei as toegezonden. Met