Zorg

Wij zetten ons in voor buurthuizen, brede scholen en gezondheidscentra omdat deze een centrale functie hebben voor zorg en welzijn in een wijk. Goede verspreiding over het dorp is noodzakelijk. Bestwijzer is een laagdrempelig, één-loket concept en dient behouden te blijven.