Vliegveld Eindhoven

De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door de aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast en de nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op leefbaarheid, gezondheid en klimaat mogen na 2019 niet verder toenemen. Er komen geen geplande landingen meer na 23.00 uur, geen geplande starts voor 07.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur. De groei van het aantal vliegbewegingen boven 43.000 mag alleen door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten.