Toekomst

Best is een gezonde gemeente met een gezonde financiële basis. We vinden een fusie met een andere gemeente op dit moment daarom niet aan de orde. Maar de PvdA Best is niet uit principe tegen fuseren met omliggende gemeenten van vergelijkbare omvang en financiële positie. Een fusie met Eindhoven is, door de schaalverschillen, niet in het belang van Best.