Onderwijs

De PvdA Best wil armoede bestrijden. Hoogste prioriteit ligt bij uitsluitende werking van armoede bij kinderen te voorkomen. Kinderen met een taalachterstand worden tijdig doorverwezen naar kwalitatief goede Vroeg- en Voorschoolse Educatie en vroegtijdig school verlaten wordt verder teruggedrongen.