Bestuur/ Overheid

De gemeente zorgt ervoor dat al haar dienstverlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige mensen en communiceert (formulieren en gemeentelijke websites) in voor iedereen begrijpelijk taal. Burgerinitiatieven krijgen kansen. Daarvoor willen we een ‘luistercommissie’ instellen die initiatiefnemers ‘op weg’ helpt bij het indienen van hun initiatief.