Door Rob Vader op 16 oktober 2013

Zienswijze op de concept zienswijze BW Veerkrachtig Bestuur

We herkennen in de concept zienswijze een positieve houding naar samenwerking op regionaal niveau. Dat komt overeen met het standpunt van de PvdA in Best dat wat goed is voor de regio, ook goed is voor Best en omgekeerd. Best is onlosmakelijk verbonden door werk en wonen met de metropoolregio Eindhoven. We zien dit ook opgenomen in de zienswijze van B&W.

Vanwege de democratische legitimiteit zijn we er voorstander van dat de regie voor (boven)regionale samenwerking in handen blijft van de provincie. Er dient bijvoorbeeld geen sprake te zijn dat er een lumpsum zou worden overgedragen aan de metropoolregio ter besteding door de regio in te vullen. Een samenwerking op regionaal niveau hoeft hier niet onder te lijden, maar het is belangrijk dat we ons realiseren dat de GS een gekozen lichaam is en een (boven)regionaal bestuursorgaan (voorlopig?) niet. Wel zijn we het met u eens dat flexibele samenwerkingsverbanden de kans dat de middelen doelmatig worden ingezet zal verhogen.

Ook moeten we ons realiseren dat er meer is dan de metropool regio Eindhoven. Zeer dichtbij zijn ook andere grote steden. Overigens zien we liever niet meer de term ‘metropoolregio’ worden gebruikt voor een gebied met slechts een paar 100.000 inwoners. Dit getuigt van een houding en uitstraling waar we ons niet in (willen) herkennen als dorp naast de stad. Ook in uw concept reactie wordt gesproken over behoud van de lokale identiteit en dienstverlening. We ondersteunen dit van harte voor zover het directe contacten met de burgers van Best betreft. Maar lokale identiteit van een dorp op 5 km afstand van een stad als Eindhoven moet ook niet worden overschat.

In het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur’ wordt er onzes inziens terecht op gewezen dat veel van de samenwerkingsverbanden erg klein van schaal zijn en ‘met de rug naar Eindhoven’. We beseffen dat dit aansluit op de manier waarop we de samenwerking zoeken met Veldhoven en Oirschot. Deze samenwerking lijkt niet echt van harte en weinig op te leven, laat staan met vaart en enthousiasme te worden uitgerold. In de uitvoering is dit een mogelijk handige manier van samenwerking, maar samenwerking op beleidsterreinen zoals transitie is meer gebaad bij een samenwerking met Eindhoven.

PvdA Best

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader