Door Rob Vader op 24 januari 2014

PvdA stelt vragen over tegenvallende energiekosten Dijkstraten

PvdA fractievoorzitter Rob Vader stelt het college de volgende vragen n.a.v. de artikelen in het Eindhovens Dagblad:

Geachte heer Van Aert,

op donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2014 verscheen in het Eindhovens Dagblad een tweetal artikelen, dat de kosten voor duurzame energie in nieuwbouwwijk Dijkstraten tegenvallen. De tegenvallende kosten worden aan de huurders en kopers van de nieuwe woningen doorberekend. De kosten kunnen (nog) verder stijgen, als de marktprijs voor conventionele energie de komende tijd stijgt. De huurders en kopers financieren de aanleg van het duurzame energiesysteem en de opwekking van de energie door maandelijkse betalingen aan het eigen energiebedrijf van de Eindhovense woningcorporatie Thuis.

Naar aanleiding van deze recente berichtgeving ten aanzien van de wijze waarop het duurzameenergiesysteem wordt gefinancierd en de verhoogde energiekosten die aan de huurders en kopers wordt doorberekend, heeft de PvdA de volgende vragen:

1) Was het de gemeente Best bekend, dat de Eindhovense woningcorporatie Thuis een eigen energie bv heeft opgericht en de aanleg, financiering en opwekking van duurzame energie in de Bestse nieuwbouwwijk Dijkstraten de eerste locatie is waar deze aanpak wordt toegepast? Zo ja, sinds wanneer is de gemeente daarvan op de hoogte?

2) Kunt u aangeven of deze manier van financiering van het opwekken van duurzame energie voor de huurders een onverwachte (nadelige) invloed heeft op de toe te kennen huursubsidie?

3) Maakt de gemeente Best op enige wijze onderdeel uit van de genoemde energie bv?

4) Kan de gemeente Best op enigerlei wijze verantwoordelijk gehouden worden voor extra kosten of schadeclaims voor de verhoogde energiebijdrage of extra kosten als de energie bv overgaat naar een commerciële partij?

5) Gaat de gemeente Best, al dan niet in samenwerking met woningbouwcorporatie Thuis, bijdragen aan de oplossing van de ontstane situatie waarbij in plaats van een besparing extra kosten voor duurzame energie gemaakt moeten worden?

6) Gaat de gemeente Best actief bijdragen aan het voorkomen van vergelijkbare problemen in de volgende bouwfase van Dijkstraten. Zo ja, op welke wijze? Kan de specialistische kennis van de Coöperatie Best Duurzaam hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren?

7) Staan er in Best meer grote of kleine bouwprojecten op stapel waar door woningcorporatie Thuis, of andere partijen en initiatiefnemers, vergelijkbare nieuwe concepten worden toegepast die eveneens tot verhoogde duurzame energiekosten voor huurders en kopers kunnen leiden?

PvdA-fractie Best

Rob Vader

De brief treft u hier als PDF: 140124 VragenPvdAEnergiekostenDijkstraten

 

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader