12 januari 2014

PvdA Raadslid Marja van Leeuwen heeft lidmaatschap PvdA opgezegd

PvdA-raadslid Marja van Leeuwen heeft op 20 december besloten haar lidmaatschap van de PvdA op te zeggen.

De PvdA afdeling Best betreurt dit besluit. Marja heeft zich (ook in samenwerking met andere partijen) de afgelopen jaren in de raad o.a. hard gemaakt voor de Zorg voor Jeugd en de Culturele Hotspot. Verder had zij zitting in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester en was voorzitter van de commissie Bestuur en Dienstverlening.

Conform de regels van de partij kan ze niet meer als PvdA fractielid in de raad van Best plaatsnemen. Per direct gaat de PvdA in Best dan ook verder als éénpersoonsfractie.

Henk Breukel, Voorzitter afd. Best

Rob Vader, Fractie PvdA Best