Door Rob Vader op 24 november 2015

Hoofdstraat: Hoe minder verkeer, hoe meer reuring!

De Hoofdstraat staat in de belangstelling. En terecht natuurlijk, zo mooi als het geworden is! Ik word door veel mensen aangesproken die me laten weten dat ze hopen dat de Hoofdstraat toch echt afgesloten zal blijven. Nu het plein voor het gemeentehuis helemaal opnieuw bestraat is, wordt het nog duidelijker. Hier is gewoon geen plaats voor druk autoverkeer. Dit is bedoeld voor winkelen, wandelen, zien en gezien worden, kletsen en ontmoeten. Auto’s die het plein oprijden….met al die net aangelegde mooie waaiervormen in kleine keitjes? Ziet u het al voor u?
Ineens zijn er nu de lezersbrieven in Groeiend Best waarin het Centrummanagement, verontruste ondernemers, duidelijk hun geluid laten horen. Ze wijzen op de noodzaak dat er (volgens hen) auto’s door de Hoofdstraat moeten kunnen rijden. Zoiets als een ‘drive-in schoenenwinkel of drive-in speelgoedwinkel’. Nodig voor reuring in het centrum. Zo niet, dan is er volgens hen grote kans op het sluiten van winkels! Het liefst zouden de klanten van deze ondernemers, als we hen moeten geloven, ongeveer naast de kassa parkeren. Klinkt bijna als ‘hoe meer auto’s, hoe gezelliger’ en dat gaat er bij mij echt niet in. Als argument daarbij wordt genoemd “de mensen willen toch wat zien als ze genieten van hun hapje en drankje”. ….. wat een beeld roept dat op van auto’s die langs terrassen en winkels rijden om bij te dragen aan de levendigheid. Een terrasje naast een ronkende en (en rokende) motor!
Natuurlijk is het, niet in de laatste plaats voor de ondernemers zelf, een ramp als winkels de deuren (moeten) sluiten. Maar de ‘groep verontruste ondernemers’ namens wie het Centrummanagement schrijft, legt zonder verdere onderbouwing een direct verband met het afsluiten van de Hoofdstraat. Dat is al te gemakkelijk. Helaas neemt het winkelbestand en de omzet ook af door veranderende winkelpatronen; ook bijvoorbeeld door aankopen via internet. Ja, ook schoenen! Dat kan ook verklaren dat er een ‘neerwaartse trend is’ in het winkelen. Meer winkelend publiek, dat meer en vaker uitgaven doet in het centrum van Best kan deze trend keren en leiden tot positieve ontwikkelingen is mijn stellige overtuiging. De eerste creatieve nieuwe winkels hebben hun deuren al geopend. Prachtige ontwikkelingen; aanpassing van de gevel. Hulde aan die ondernemers. Dat zal eerder voor meer reuring gaan zorgen.
Ik realiseer me terdege dat er meer meningen zijn over dit onderwerp. Zeker omdat er meer betrokken partijen zijn. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners in en buiten het centrum en natuurlijk het winkelend publiek. Ieder heeft zo een mening. Daarom, nu we weten waar we het over hebben, is een breed onderzoek hiernaar verstandig. Dat heeft de gemeenteraad ook uitgesproken in een motie vlak voor de zomer. Een breed onderzoek naar de mening van alle betrokkenen, inclusief de mensen van buiten het centrum die juist verleid (moeten) worden om naar het nieuwe centrum te komen om daar te winkelen en een gezellige horecagelegenheid te bezoeken. Is er voldoende draagvlak voor afsluiting. Dat onderzoek is zeker ook in het belang van de ‘verontruste ondernemers’ die uiteraard hun toekomstige bezoekers/klanten willen bieden waar ze om vragen.
Soms bekruipt me het gevoel dat de ‘verontruste ondernemers’ namens wie het Centrummangement schrijft, bang zijn dat ze ‘het gaan verliezen’. Als je nu maar hard genoeg roept, gelooft straks iedereen het ook nog! Blijkbaar kunnen ze het onderzoek niet eens afwachten… geen vertrouwen dat het hun kant op gaat?
Ik maak me er graag hard voor, dat er straks louter winnaars zijn. Een schitterende Hoofdstraat. Veel winkelend publiek, dat meer en vaker dan voorheen boodschappen doet. Mooie, gezellige en drukbezochte horecagelegenheden. Tevreden ondernemers, omdat de omzet niet verder wegzakt maar juist weer stijgt. Laden en lossen kan buiten winkeltijden voor de deur. Ruimte voor de hulpdiensten en natuurlijk toegang voor de aanwonenden. Zonder doorgaand verkeer juist meer reuring. De nieuwe realiteit en veilig bovendien.
Rob Vader
PvdA Best

Rob Vader

Rob Vader

Wie ben ik Geboren in Vlissingen heb ik Technische Natuurkunde gestudeerd in Eindhoven, gevolgd door een periode van 10 jaar als natuurkunde docent HAVO/VWO. Na deze jaren maakte ik de overstap naar Philips. Eerst in trainingen in ICT binnen Philips, later naar Philips Healthcare. Daar werkte ik tot 2013 als project manager en programma manager

Meer over Rob Vader