Door op 2 oktober 2013

Gemeenteraadsleden gaan het dak op!!

Afgelopen zaterdag reisden een aantal  (burger)raadsleden, de griffier en de burgemeester, zo veel mogelijk energieneutraal, naar de buurgemeente Boxtel. Vanuit de Raadscommissie Wonen en Ruimte (Rimbaud Lapperre en Jan Willem-Slijper) was het initiatief genomen om te kijken hoe Boxtel omgaat  met duurzaamheid.  Ook voor Best een actueel en belangrijk thema.  Bijzondere belangstelling was er voor hoe het gemeentehuis in Boxtel haar eigen energie opwekt en hierover communiceert met haar inwoners. De Bestse delegatie kreeg niet alleen een rondleiding door het gemeentehuis, maar werd ook over een aantal praktische aspecten van duurzaamheid in gemeenteland bijgepraat door ervaringsdeskundigen Peter van de Wiel en Johan van de Biggelaar. Uiteindelijk zocht  de Bestse delegatie het hoger op, en eindigde  op het dak van het gemeentehuis, waar we de zonnepanelen konden bewonderen.

De gemeente Boxtel heeft in mei 2011 op het dak van het gemeentehuis circa 270 zonnepanelen geplaatst. Sinds die tijd wordt jaarlijks ongeveer 55.000 kWh aan elektriciteit opgewekt. Deze hoeveelheid dekt een deel van het totale energiegebruik. De gemeente streeft naar een energieneutraal gebouw in 2015. Een ambitieuze doelstelling. In 2040 wordt gestreefd naar de volgende stap: een klimaatneutrale gemeente. Een vergelijkbare doelstelling heeft de gemeente Best eerder dit jaar geformuleerd. Het gebruik van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis genereert naast energie ook kennis en ervaring. Bovendien vervult het een voorbeeldfunctie voor inwoners van Boxtel. De gemeente Boxtel beschikt over een zeer gebruiksvriendelijk computerprogramma om te kijken of en in welke mate gebouwen  geschikt zijn voor het gebruik van zonnepanelen. Met dit interactieve programma Zonatlas Boxtel kan voor iedere woning of gebouw in Boxtel een eerste snelle quick-scan gemaakt worden. Een dergelijk programma is in Best helaas nog niet beschikbaar gesteld, maar lijkt meer dan de moeite waard. Al met al was het algemene gevoel, dat er op duurzaamheid in Best nog veel te winnen valt. Hoe we dat precies gaan invullen, is de vraag, maar de ideeën en inzichten van onze buurgemeente helpen om dit scherper te krijgen. Zo ontstaan goede inzichten soms op het dak bij de buren.