Door op 16 september 2013

Best schaliegasvrij

Op initiatief van de lokale PvdA en CDA heeft Best zich schaliegasvrij verklaard. Op dit moment telt Nederland 64 schaliegasvrije gemeenten en 2 schaliegasvrije provincies. Dat is een duidelijk signaal richting Den Haag, maar we zijn er nog niet.

De risco’s van boringen zijn groot en nut en noodzaak van schaliegaswinning  zijn niet aangetoond. Laat het spul gewoon in de bodem zitten ga voor duurzame energie.

Mocht u vragen hebben of op zoek zijn naar informatie over schaliegas, bezoek dan de website www.milieudefensie.nl/schaliegas of www.schaliegasvrij.nl